Na tej stronie pobierzesz program:

Fotoopis 1.9

Opis:

FotoOpis to program przeznaczony do prezentacji na ekranie plików graficznych (JPG, JPEG,BMP,WMF,EMF) wskazywanych przez użytkownika komputera lub do dokonywania projekcji kolejno wszystkich, znajdujących się w wybranym katalogu obrazów, w określonym przez użytkownika czasie.

Istotną właściwością programu jest możliwość dołączania do w/w plików tekstowych opisów, które podczas prezentacji plików graficznych (obrazów) będą wyświetlane na ekranie w miejscu i trybie ustawianym przez użytkownika komputera. W przypadku prezentacji tych plików z wykorzystaniem przeglądarki Internetowej lub dowolnego edytora graficznego będzie to wyświetlanie "standardowych" (bez opisu) plików.
Aktualna wersja programu jednocześnie z prezentacją plików graficznych z tekstowym opisem może odtwarzać pliki dźwiękowe WAV lub MP3. Warunkiem ich odtwarzania jest nadanie im nazwy identycznej jak pliku graficznego, przy zachowaniu oczywiście "muzycznego" ich rozszerzenia WAV lub MP3.
W takiej wersji zastosowanie programu może zostać diametralnie rozszerzone - przy pomocy "FotoOpisu" możemy uatrakcyjnić naukę słówek, zwrotów i zdań podczas nauki języków obcych. W wyniku jednoczesnego oddziaływania na nasze receptory wzroku i słuchu nauka ta będzie bardziej efektywną. Oprócz nauki języków obcych program może być szeroko wykorzystywany w całym procesie dydaktycznym.
Czas prezentacji na ekranie plików graficznych ustala w sposób dowolny użytkownik programu; w przypadku, gdy do danego obrazu dołączony jest plik dzwiękowy o czasie trwania dłuższym od czasu ustawionego, wówczas prezentacja danego obrazu zostaje wydłużona do końca trwania sekwencji dzwiękowej.
Program wyposażono w opcje umożliwiające użytkownikowi komputera przechodzenie z automatycznego pokazu obrazów do prezentacji dowolnie ich wybieranych. Stosownie do potrzeb i upodobań użytkownik może dobierać kolor planszy i kolor okna opisów tekstowych, fonty (kolor, styl i rozmiar) pola opisu oraz kolory napisów dolnego panela.
W wersji Niezarejestrowanej jedynie automatyczny pokaz (i powtarzanie katalogu) obrazów został ograniczony do 15 pozycji; wersja Zarejestrowana jest oczywiście pozbawiona tych ograniczeń.

Data dodania:
12 Nov 2010 20:10:59
Data dodania:
23 Aug 2013 19:42:50
Rozmiar:
869 kB
Pobrań:
1855
Licencja:
shareware
Wersja:
1.9
Autor:
Mulawa Andrzej
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: Fotoopis 1.9 Pobierz