Na tej stronie pobierzesz program:

Wirtualny Inwestor 5.4.2013

Opis:

Wirtualny Inwestor to aplikacja pod Windows dzięki, której możesz nauczyć się grać na giełdzie nie ponosząc strat w wyniku własnego niedoświadczenia. Pomyśl tylko ile możesz stracić pieniędzy zanim nabierzesz wprawy i staniesz się doświadczonym inwestorem!

Wirtualny Inwestor umożliwi Ci wykonywanie wirtualnych transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki niemu będziesz mógł fikcyjnie handlować akcjami za wirtualne pieniądze w oparciu o kursy aktualizowane na bieżąco przez Internet. Sprawdzisz ile mógłbyś zarobić inwestując w akcje na prawdziwej giełdzie.

Wirtualny Inwestor to narzędzie nie tylko dla początkujących graczy, ale także dla doświadczonych inwestorów. Dzięki niemu będziesz mógł na bieżąco śledzić ceny akcji oraz analizować wykresy zmian kursów pojedynczych spółek oraz całych indeksów giełdowych. Błyskawicznie wygenerujesz wykresy dzienne oraz okresowe. Dzięki opcji notowań archiwalnych uzyskasz dostęp do sprzed lat. Wszelkie dane będziesz mógł wyeksportować do różnych formatów plików co pozwali na wykorzystanie ich w aplikacjach do analizy technicznej. Zakupione akcje możesz przydzielić do dowolnie definiowanych portfeli dla których możesz z osobna obliczać zyski jakie uzyskałeś obracając akcjami na GPW.

Funkcje programu:

 • Śledzenie wartości kursów akcji GPW z podziałem na główne indeksy giełdowe i branżowe: WIG20, mWIG40, sWIG80, WIG, WIG-PL, WIG-banki, WIG-budownictwo, WIG-chemia, WIG-deweloperzy, WIG-energia, WIG-informatyka, WIG-media, WIG-paliwa, WIG-spożywczy, WIG-telekomunikacja, RESPECT.
 • Śledzenie wartości kursów akcji alternatywnego rynku NewConnect.
 • Śledzenie wartości wszystkich indeksów giełdowych i branżowych.
 • Przeglądanie archiwalnych wartości kursów akcji i indeksów giełdowych do kilku lat wstecz.
 • Dla każdego notowanego waloru podawane jest: nazwa papieru, skrót, czas ostatniej transakcji, teoretyczny kurs otwarcia, kurs odniesienia, kurs otwarcia, kurs minimalny, kurs maksymalny, kurs bieżący, zmiana procentowa, wolumen ostatniej transakcji, wolumen obrotów skumulowany, wartość obrotów skumulowana.
 • Dwukierunkowe sortowanie wyników notowań aktualnych i archiwalnych według dowolnie wybranej kolumny.
 • Zdefiniowanie nieograniczonej ilości alertów dla spółek giełdowych informujących gdy kurs danego waloru wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej ustalonego przez użytkownika poziomu.
 • Generowanie wykresów dziennych oraz okresowych obrazujących zmianę kursów akcji i wartości indeksów w funkcji czasu z możliwością poruszania rysikiem po wykresie oraz zapisem wykresu do pliku graficznego.
 • Wykresy dzienne obrazują kurs akcji w funkcji czasu oraz oznaczają osobnymi krzywymi kurs: otwarcia, minimalny oraz maskymalny.
 • Wykresy okresowe obrazują czterama osobnymi krzywymi kursy: otwarcia, zamknięcia, minimalny i maksymalny w funkcji czasu.
 • Eksport notowań aktualnych i archiwalnych oraz próbek wykresów do różnych popularnych formatów plików (Excel, MetaStock, HTML, XML, ...) co pozwala wykorzystać je między innymi w aplikacjach do analizy technicznej.
 • Zdefiniowanie nieograniczonej liczby portfeli (każdy z osobną pulą pieniędzy) do których przypisywane są kupowane akcje i dla których osobno wykonywane są analizy.
 • Wirtualny zakup w każdej chwili dowolnej akcji według aktualnego kursu z uwzględnieniem prowizji domu maklerskiego i przypisanie jej do dowolnego portfela.
 • Wirtualną sprzedaż w każdej chwili dowolnego waloru według aktualnego kursu z uwzględnieniem prowizji domu maklerskiego.
 • Dowolne ustalanie struktury portfela w skład, którego mogą wchodzić wszystkie notowane na giełdzie akcje.
 • Dowolne ustalanie wysokości prowizji maklerskiej pobieranej podczas transakcji kupna i sprzedaży papierów wartościowych.
 • Dowolne ustalenie z możliwością zmiany w każdym momencie ilości środków dostępnych na zakup akcji osobno dla każdego portfela.
 • Dla każdej grupy papierów wartościowych zgromadzonych w portfelu użytkownika podawane są: data zakupu, cena zakupu, ilość papierów wartościowych, bieżąca wartość inwestycji, zysk nominalny, zysk procentowy, nazwa portfela z akcjami oraz identyfikator transakcji.
 • Późniejszą edycję parametrów zakupu lub sprzedaży akcji w przypadku wykorzystania programu do monitorowania rzeczywistych transakcji na giełdzie.
 • Obliczanie zysku i wartości inwestycji osobno dla każdego portfela z uwzględnieniem poszczególnych indeksów giełdowych i branżowych.
 • Obliczenie potencjalnych zysków dla posiadanych akcji przy teoretycznej cenie sprzedaży.
 • Osobne ewidencjonowanie wszystkich transakcji kupna i sprzedaży oraz późniejszą analizę danych przy pomocy rozbudowanego menadżera transakcji.
 • Ewidencjonowanie wszystkich zakończonych inwestycji oraz późniejszą analizę danych przy pomocy rozbudowanego menadżera transakcji.
 • Obliczanie potencjalnego podatku "Belki" na podstawie zakończonych inwestycji o dodatniej stopie zwrotu.
 • Późniejszą edycję dowolnych parametrów wszystkich zawartych transakcji w przypadku wykorzystania programu do monitorowania rzeczywistych transakcji na giełdzie.
 • Sprawdzanie zmian cen dowolnych papierów wartościowych i stóp zwrotu na przestrzeni dowolnie wybranego okresu.
 • Badanie procentowej i wartościowej struktury portfeli w rozbiciu na poszczególne spółki giełdowe lub indeksy giełdowe.
 • Badanie przebiegu inwestycji dla posiadanych akcji za pomocą rozbudowanych wykresów.
 • Skorzystanie z rozbudowanego konfiguratora programu pozwalającego ustalić sposób prezentacji i wyświetlania danych, częstotliwość aktualizacji, wysokości prowizji pobieranej przez dom maklerski...
 • Sprawdzenie w jakich dniach bieżącego roku wypadają dni bez sesji giełdowych.
 • Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Skorzystanie z rozbudowanego systemu pomocy kontekstowej, pozwalającego zapoznać się z wszystkimi funkcjami i możliwościami programu oraz system losowo wyświetlanych przy każdym uruchomieniu programu "porad dnia".
Data dodania:
11 Feb 2013 20:07:46
Data dodania:
11 Feb 2013 20:14:46
Pobrań:
1848
Licencja:
Demo
Wersja:
5.4.2013
Autor:
Fineco Software
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: Wirtualny Inwestor 5.4.2013 Pobierz