Na tej stronie pobierzesz program:

Mała Księgowość 2.67.2013

Opis:

Mała Księgowość to aplikacja pod Windows umożliwiająca obsługę nieograniczonej ilości firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) lub na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Umożliwia on wygodne księgowanie oraz tworzy eleganckie i przejrzyste wydruki księgi, ewidencji przychodów, rejestrów VAT, kilometrówki, ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych i amortyzacji zawsze zgodne z aktualnymi przepisami. Ponadto program pozwala również na tworzenie rozbudowanych zestawień w oparciu o wprowadzane do programu dane. Dzięki temu będziesz mógł analizować księgowość prowadzonych przez siebie firm w dowolnym okresie w oparciu o wiele kryteriów.

Funkcje programu:

 • Prowadzenie nieograniczonej ilości firm.
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR).
 • Prowadzenie ewidencji przychodów (na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego).
 • Prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów.
 • Możliwość tworzenia i edycji deklaracji VAT-7.
 • Możliwość rozpoczęcia prowadzenia księgi, ewidencji przychodów i rejestrów VAT w dowolnym miesiącu roku.
 • Możliwość tworzenia księgi i ewidencji przychodów w oparciu o miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego.
 • Możliwość automatycznego wyliczania należnej do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy na podstawie księgi (PIT5, PIT5L) lub ryczałtu ewidencjonowanego.
 • Możliwość tworzenia rejestrów VAT w oparciu o miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku od towarów i usług.
 • Możliwość prowadzenia dowolnej ilości rejestrów VAT sprzedaży i zakupów.
 • Możliwość tworzenia zestawienia rocznego podsumowania księgi.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu osobowego używanego przez podatnika dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia.
 • Możliwość prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz amortyzacji.
 • Możliwość eksportu wygenerowanych wydruków do formatu PDF.
 • Stworzenie nielimitowanej ilościowo bazy danych kontrahentów w podziale hierarchicznym na grupy kontrahentów (Kontrahenci - Odbiorcy, Kontrahenci - Dostawcy, Urzędy - ZUS).
 • Dowolne zdefiniowanie danych słownikowych (zdarzeń gospodarczych, uwag, grup kontrahentów, rodzajów rejestrów VAT, tras).
 • Tworzenie rozbudowanych zestawień graficznych i tabelarycznych na przestrzeni dowolnego okresu w oparciu o zaewidencjonowane w programie dane, np. wydatki i przychody według zdarzeń gospodarczych lub miejscowości, wydatki i przychody w podziale na miesiące lub lata oraz wiele innych...
 • Ewidencjonowanie wszystkich zapłaconych zaliczek na podatek dochodowy.
 • Ewidencjonowanie zapłaconego podatku VAT.
 • Ewidencjonowanie wszystkich zapłaconych składek ZUS (składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych oraz składek na fundusz emerytur pomostowych).
 • Automatyczne podpowiadanie wysokości koniecznych do opłacenia składek ZUS w danym miesiącu.
 • Dostosowanie programu do indywidualnych upodobań użytkownika (szerokości kolumn w tabelach, rodzaj wyświetlanych danych, itp.)
 • Możliwość wpływania na wygląd programu poprzez wymianę "skórek".
 • Zabezpieczenie wejścia do programu hasłem.
 • Pełną integrację z programami Pakiet Przedsiębiorcy - Rachunek lub Pakiet Przedsiębiorcy - Faktura VAT.
 • Dożywotnią licencję oraz automatyczne i bezpłatne aktualizacje programu do nowszych wersji przez okres jednego roku od zakupu.
 • Bezpłatne wsparcie techniczne oraz serwisowe przez telefon lub e-mail przez okres jednego roku od zakupu.
Data dodania:
11 Feb 2013 19:32:19
Data dodania:
09 Jul 2013 22:43:02
Pobrań:
1845
Wersja:
2.67.2013
Autor:
Fineco Software
Strona WWW:
Kliknij aby odwiedzić stronę

Pobierz program: Mała Księgowość 2.67.2013 Pobierz